top of page

Kunnskapsbasen

Her vil du finne svar på dine spørsmål i bransjen, fremmedord, prosesser, lover og regler.

Finner du ikke det du leter etter foreslår vi at du bidrar med å sende oss en melding i chat. Der vil vi gi deg et svar og etterpå legge svaret i basen. Vi takker for ditt bidrag.

Reklame her?

Reklame her?

 • Hva er BRA?
  BRA står for bruksareal Bruksarealet er hele arealet av den innvendige delen av boligen. Innvendige vegger er medregnet i BRA. Takhøyden må være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal. Bruksarealet er altså bruttoarealet minus yttervegger. Unntak Noen romtyper har trekk ved seg som gjør at man ikke automatisk vet hvordan disse skal klassifiseres. Innglassede balkonger regnes med i både S-rom og BRA. Har et rom skråtak vil måleverdig areal være inntil 0,60 meter utenfor en høyde på 1,90 meter målt mot skråhimlingen. Ved lavere takhøyde vil ikke arealet bli inkludert i målingen, og loftsleiligheter eller hus med loft kan derfor ha mye ekstraareale som kan benyttes til oppbevaring, sengeplass eller andre formål.
 • Hva er BTA?
  BTA står for bruttoareal Bruttoarealet er husets fulle areal, medregnet ytterveggene. NB! Bor du i en flermannsbolig, regnes halvparten av veggen du deler med naboen inn i bruttoarealet.
 • Hva er P-rom?
  Alle rom du kan regne som oppholdsrom i huset faller inn under betegnelsen P-rom (tidligere kalt BOA, boligareal). Det vil si alt fra stuer, kjøkken, soverom, kontor og entré til bad, toalett og vaskerom. Trapper og gang mellom disse rommene blir også medregnet som P-rom. I tillegg vil peisestue, TV-stue, kjeller- og loftstue også regnes med i P-rom. Dette gjelder også for arbeidsrom som PC-rom, hjemmekontor, bibliotek og medierom. Utover dette vil også hobbyrom, trimrom, lekerom, omkledningsrom og vindfang også regnes med i P-rom. Greit å vite! Når man lager statistikk for boligprisene er det dette arealet man legger til grunn.
 • Hva er S-rom?
  S-rom står for sekundære rom. Sekundære rom er alle rom som ikke er oppholdsrom (P-rom). Da regnes boder, garderobe, lagerrom, oppbevaringsrom, fyrrom, tekniske rom, uinnredet loft/kjeller, mat-/potetkjeller, søppelrom og garasje med. Unntak Noen romtyper har trekk ved seg som gjør at man ikke automatisk vet hvordan disse skal klassifiseres. Innglassede balkonger regnes med i både S-rom og BRA. Har et rom skråtak vil måleverdig areal være inntil 0,60 meter utenfor en høyde på 1,90 meter målt mot skråhimlingen. Ved lavere takhøyde vil ikke arealet bli inkludert i målingen, og loftsleiligheter eller hus med loft kan derfor ha mye ekstraareale som kan benyttes til oppbevaring, sengeplass eller andre formål.
 • Hva er BYA?
  BYA står for bebygd areal. Bebygd areal forteller hvor stor del av tomten som består av hus, parkeringsplass (garasje, carport og biloppstillingsplass) og terrasse. Hvis terrassen ligger lavere enn en halvmeter under bakken, derimot, regnes den ikke med i BYA. Bebygd areal betyr antakelig ikke mye for deg i hverdagen, men det er svært viktig når du skal søke kommunen om byggetillatelse. Det er nemlig regler for hvor stor del av tomten du kan bygge på, avhengig av hvor i landet – og i hvilket område – tomten ligger.
 • Hva er matrikkel?
  Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom. Matrikkelen er det norske eiendomsregisterets objektregister. Grunnboka er eiendomsregisterets rettighetsregister. En matrikkel er altså sammensettingen av eiendommens knr - gnr/bnr, snr/anr, fnr(om det er).
 • Hvordan regner man kvadratmeterprisen av en bolig?
  Det er boligens P-rom som skal benyttes. Så når du skal finne boligens kvadratmeterpris dividerer du salgspris med P-rom.
 • Hvem kan lage en verdivurdering?
  Eiendomsmeglerne alene står nå for boligens verdivurdering. De lager en E-takst. Man brukte takstmenn før, men de gjennomfører en rapport av boligens egenskaper og tekniske standard/nivå. Du kan registrere boligen din på http://www.meglerverden.no og bli kontaktet av flere meglere.
 • Hva er yield?
  Yield refererer til avkastningen eller inntekten som genereres av en investering eller en økonomisk transaksjon. Det kan også brukes for å beskrive den totale mengden produksjon som en avling eller avgrøde produserer. Men i finansiering og investering representerer yield ofte den årlige prosentvise avkastningen en investor får fra en investering, for eksempel aksjer, obligasjoner eller eiendom. Yield beregnes vanligvis som en prosentandel av den opprinnelige investeringen eller markedsverdien av investeringen. Yield kan presenteres på ulike måter, for eksempel nominell yield, aktuell yield, netto yield eller effektiv yield. Disse kan avvike på grunn av ulike faktorer som transaksjonskostnader, kupongrenter og tidsfaktorer. Derfor er det viktig å forstå hvilken type yield som blir referert til og hvordan den er beregnet for å kunne sammenligne og vurdere ulike investeringsmuligheter. I eiendomsverden er det netto yield man tar utgangspunkt i for å finne verdien for en eiendom med leieinntekter.
bottom of page